Śp. s. Amelia Taranek

Czytaj więcej...
Delegacja naszej prowincji w składzie br. Marek Urbaniak, br. Paweł Empel oraz postulant Mateusz Dębski; 13 listopada wzięła udział w pogrzebie s. Amelii Taranek we Włocławku.

Czytaj więcej...

List z okazji beatyfikacji 74 Braci Szkół Chrześcijańskich

Czytaj więcej...Tarragona (Hiszpania)  13 października 2013

''I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył"      (Ps 107,13-14)* Historię Braci Męczenników można zobaczyć tutaj

Drodzy Bracia i Świeccy Lasalianie,

 Ta pieśń wyzwolenia, która wyszła z serca psalmisty rozbrzmiewa także w życiu i śmierci naszych Braci męczenników. Wychowani w szkole św. Jana de la Salle, pragnęli zaświadczyć o swojej wierze w Chrystusa, nie tylko ustami, ale także poprzez przelanie własnej krwi i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci (Ap 12,11).

Czytaj więcej...

Bierzmowanie u Braci Szkolnych

Czytaj więcej...Wydarzenie to niezwykłe. U progu Wielkiego Postu 1 marca 2012 Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja odwiedził Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem i udzielił naszym podopiecznym i uczniom sakramentu bierzmowania.

Czytaj więcej...

1. sesja XV Kapituły Prowincji

Czytaj więcej...Po upływie trzech lat kolejnej kadencji br. Wojciecha Golonki jako wizytatora, w dniach 10 – 11 kwietnia b.r. w Kopcu odbyła się 1. sesja XV Kapituły Prowincji. Uczestniczyło w niej 21 braci z prawa i z wyboru, którzy reprezentowali niemal wszystkie wspólnoty w Polsce i na Słowacji; jako obserwator uczestniczył w posiedzeniach br. Jacques d’Huiteau, radny generalny.

Czytaj więcej...