List z okazji beatyfikacji 74 Braci Szkół Chrześcijańskich

Czytaj więcej...Tarragona (Hiszpania)  13 października 2013

''I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył"      (Ps 107,13-14)* Historię Braci Męczenników można zobaczyć tutaj

Drodzy Bracia i Świeccy Lasalianie,

 Ta pieśń wyzwolenia, która wyszła z serca psalmisty rozbrzmiewa także w życiu i śmierci naszych Braci męczenników. Wychowani w szkole św. Jana de la Salle, pragnęli zaświadczyć o swojej wierze w Chrystusa, nie tylko ustami, ale także poprzez przelanie własnej krwi i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci (Ap 12,11).

Czytaj więcej...

Bierzmowanie u Braci Szkolnych

Czytaj więcej...Wydarzenie to niezwykłe. U progu Wielkiego Postu 1 marca 2012 Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja odwiedził Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem i udzielił naszym podopiecznym i uczniom sakramentu bierzmowania.

Czytaj więcej...

1. sesja XV Kapituły Prowincji

Czytaj więcej...Po upływie trzech lat kolejnej kadencji br. Wojciecha Golonki jako wizytatora, w dniach 10 – 11 kwietnia b.r. w Kopcu odbyła się 1. sesja XV Kapituły Prowincji. Uczestniczyło w niej 21 braci z prawa i z wyboru, którzy reprezentowali niemal wszystkie wspólnoty w Polsce i na Słowacji; jako obserwator uczestniczył w posiedzeniach br. Jacques d’Huiteau, radny generalny.

Czytaj więcej...

28. Pielgrzymka Braci Zakonnych

Czytaj więcej...Bracia z różnych zgromadzeń i zakonów z całej Polski zgromadzili się w dniach 3-4 marca na Jasnej Górze, by uczestniczyć w swojej dorocznej 28. pielgrzymce. Do sanktuarium przybyło ok. 300 zakonników – m.in.: franciszkanie konwentualni, cystersi, bonifratrzy, benedyktyni, kapucyni, bracia szkolni, chrystusowcy, salezjanie, werbiści - a także gospodarze paulini. W tym roku pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Bądźmy świadkami pracy i miłości”.

Czytaj więcej...

Śp. br. Leszek Kozłowski

Czytaj więcej...W piątek, 5 lutego b.r. w Częstochowie zmarł nagle br. Leszek Kozłowski ze wspólnoty św. Józefa. Zmarły pochodził z Bielawy, gdzie urodził się 7 listopada 1946 r. W 1974 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych, ale opuścił go pięć lat później i wstąpił do Braci Szkolnych.

Czytaj więcej...