Dyrektor Administracyjny w szkole św. Jana de La Salle

b_130_100_16777215_00_images_a.rydecka.jpgPani mgr Agieszka Rydecka – od 1 sierpnia 2020 r. pełni funkcję dyrektora administracyjnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

 

Od 1999 roku pracuje w zawodzie nauczyciela, od 2007 r. pełni funkcje kierownicze w szkołach. Jest absolwentką  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: nauczanie początkowe ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie), logopedia i oligofrenopedagogika ( Uniwersytet Opolski), zarządzanie w oświacie i edukacji ( Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)