Grant w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”

Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedziba w Kopcu otrzymała Grant na wsparcie pracowników w walce z epidemią COVID-19

w kwocie 122 400,00 zł  dla Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  w Przytocku w ramach projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem wykorzystania Grantu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, bezpośrednio pracujących z mieszkańcami, przez co są oni najbardziej narażeni na zachorowania na COVID-19. Grant przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz sprzętu do walki z epidemią COVID-19.  Termin realizacji 30.05.2020 r. - 31.12.2020 r.