Otrzymaliśmy Grant w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedziba w Kopcu otrzymała  Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce  z epidemią COVID-19

w kwocie 297 250,00 zł dla Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  w Przytocku w ramach projektu „Pomorskie pomaga”, realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. Celem wykorzystania Grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę premii dla pracowników czynnie pracujących z mieszkańcami, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

Wsparciem objęto:

- od 01 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. -  40 pracowników, w tym 36 kobiet i 4 mężczyzn,

- od 01 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. -   42 pracowników, w tym 38 kobiet i 4 mężczyzn,

- od 01 września 2020 r. do 30 września 2020 r. -  43 pracowników, w tym 39 kobiet i 4 mężczyzn,

Okres realizacji 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.