1. sesja XV Kapituły Prowincji

b_130_100_16777215_00_images_1_p183t6rlqjbiheujao41bls13019.JPGPo upływie trzech lat kolejnej kadencji br. Wojciecha Golonki jako wizytatora, w dniach 10 – 11 kwietnia b.r. w Kopcu odbyła się 1. sesja XV Kapituły Prowincji. Uczestniczyło w niej 21 braci z prawa i z wyboru, którzy reprezentowali niemal wszystkie wspólnoty w Polsce i na Słowacji; jako obserwator uczestniczył w posiedzeniach br. Jacques d’Huiteau, radny generalny.

W czasie tej sesji Br. Wizytator przedstawił raport za ostatnie trzylecie, z kolei dyskutowano nad niektórymi kwestiami w nim poruszonymi. Ukonstytuowały się komisje: formacji i apostolatu powołań, apostolatu dzieł oraz administracyjno-ekonomiczna. Zajmowały się one sugestiami i potrzebami, które bracia kapitulni zauważyli lub które zostały zasugerowane przez przesłaną na kapitułę ankietę. Wyniki obrad poszczególnych komisji, tak jak wcześniejsza dyskusja, zostały umieszczone w protokole.

Pierwszego dnia obrad uczestników, jak cały naród, boleśnie dotknęła tragedia pod Smoleńskiem. Oprócz pamięci modlitewnej, następnego dnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odprawiono za ofiary katastrofy Mszę św., która rozpoczynała kolejny dzień obrad.

Głównym punktem kolejnego dnia było liczenie głosów sondażowych z całej prowincji na urząd wizytatora. Następnie uczestnicy kapituły sami zagłosowali na trzech z pięciu kandydatów. Wyniki tego sondażu zostały przesłane do Br. Superiora Generalnego, aby razem ze swoją Radą przeliczył głosy i podjął decyzję o nominacji nowego prowincjała.

Druga sesja kapituły planowana jest na koniec czerwca. Wtedy zostanie wybrany wizytator pomocniczy, ukonstytuuje się nowa Rada Prowincji oraz będą trwały dalsze prace w komisjach.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1