50-lat Polskiej Prowincji

b_130_100_16777215_00_images_a3.jpgW tym roku przypada 50-lecie Polskiej Prowincji.

Brat Stanisław Rybicki wydanych wspomnieniach Dzieje Braci Szkolnych w Polsce, opisuje :
„Istniejące w Polsce domy tego Zgromadzenia otrzymały 24 marca 1964 roku status wyodrębnienia terytorialnego po odłączeniu od prowincji Czechosłowackiej, do której należały.
Pierwsza placówka Zgromadzenia na polskiej ziemi powstała w roku 1903 w Prowincji Austriacko – Węgierskiej.” Takie oświadczenie – na prośbę brata wizytatora Tadeusza Gorli – złożył pisemnie brat John Johnston, generalny superior Zgromadzenia, w dniu 21 września 1988 roku.
Dlaczego właśnie 24 marca 1964 roku można uważać za początek czysto polskiej prowincji lasaliańskiej? Tę właśnie datę znajdujemy w dekrecie prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który on zamianował brata Stanisława Rybickiego prowincjałem polskiej prowincji lasaliańskiej. O tej zgoła niespodziewanej nominacji brat Stanisław Rybicki powiadomił – po naradzie z bratem Franciszkiem Feliksem Tarankiem – brata superiora generalnego Nicet Joseph, który dla wyjaśnienia sprawy wysłał do Polski brata wizytatora generalnego Ignacio Gabriela Webera. Ten, po zbadaniu szczególnej sytuacji, zatwierdził – ze strony Zgromadzenia – nominację. Okazała się ona nagląco potrzebna, gdyż stan zdrowia brata Alfonsa pogarszał się. Na mocy dekretu prymasowskiego nowy brat wizytator powinien rozpocząć urzędowanie z dniem 31 maja. Nie chcąc jednak niepokoić chorego brata Alfonsa opublikował swoją nominację dopiero podczas rekolekcji, które miały miejsce od 6 do 14 sierpnia 1964 roku.