21 września-21 października

b_130_100_16777215_00_images_foto_dls_POL_plakat.jpgMiędzynarodowe Lasaliańskie Dni Pokoju to inicjatywa stworzona, by promować pokój zarówno w naszych małych społecznościach jak i na całym świecie poprzez refleksję,

zaangażowanie się na rzecz dobra w najbliższym otoczeniu, dyskusje, debaty, projekty, modlitwę i wzajemną komunikację. Rozpoczynają się one w dniu ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Pokoju. Tego dnia, 21 września, jesteśmy zaproszeni wraz z innymi szkołami na świecie do wspólnej modlitwy, zatrzymania się na 15 minut w ciszy lub przy lasaliańskiej modlitwie o pokój, do której można dołączyć się online:

http://www.signupgenius.com/go/409094daaaa23aaf58-opening (modlitwa otwarcia)
http://www.signupgenius.com/go/409094daaaa23aaf58-closing (modlitwa zamknięcia)

Jesteśmy zaproszeni do podjęcia tematu pokoju poprzez włączenie się do różnych przedsięwzięć:
• promowanie tematu pokoju wśród Młodych Lasalian
• przyłączenie się do lasaliańskiej modlitwy o pokój
• stworzenie 2-3 wydarzeń dotyczących naszej akcji
• stworzenie plakatów informujących o akcji oraz promujących pokój na świecie
• nawiązywanie do tematu pokoju podczas różnych zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w trakcie trwania całego miesiąca
• śledzenie działań Młodych Lasalian na facebooku i Twitterze oraz dzielienie się swoimi plakatami, rysunkami i wydarzeniami na facebooku : young.lasallians i na twitterze : younglassalians

Poniżej kilka sugestii oraz inspiracji, do czego możemy zaprosić dzieci i młodzież:
• Określenie z uczniami pojęć, które kojarzą się z pokojem, np. prawa człowieka, budowanie relacji, uczciwość, równe szanse, dobro, pomoc, szukanie porozumienia, szacunek do drugiego człowieka, ochrona przyrody.
• Zachęcenie uczniów do przejęcia inicjatywy i szukania pomysłów. Co mogliby zrobić w tym czasie, jak mówić o potrzebie pokoju, jak się nim dzielić? (Samorząd Szkolny, godziny wychowawcze, współpraca np. gimnazjalistów z młodszymi dziećmi)
• Debata/refleksja na temat: „Pokój zaczyna się we mnie”
• Przedyskutowanie z uczniami, w jaki sposób można stworzyć pokój w swoim codziennym życiu. Czy jest on ważny?
• Podjęcie tematu porozumienie bez przemocy.
• Burza mózgów w zespołach przedmiotowych – jaki temat można poruszyć na lekcjach?
• Minuta ciszy, by pomodlić się za pokój / medytować / zastanowić się nad pokojem na świecie
• Poranna refleksja – zachęcenie dzieci do szukania własnych intencji.
• Stworzenie „ściany pokoju”, na której uczniowie będą mogli wieszać ilustracje, wpisywać ważne słowa, podziękowania, zdjęcia, rysunki (np. karteczki wieszane na sznurkach przypięte klamerkami).
• Nagranie filmików promujących pokój.
• Napisanie listów do lokalnych lub państwowych władz.
• Symbol pokoju: uczniowie i nauczyciele mogą wymyślić swój własny znak pokoju, może to być inny znak niż podanie sobie ręki. Wymyślony znak pokoju może być również używany podczas wspólnej modlitwy.
• Uczniowie mogą stworzyć swój własny znak graficzny nawiązujący do pokoju.
• Zachęcenie uczniów do stworzenia swojego własnego kolażu o pokoju.
• koncerty / przedstawienia / spotkania z ważnymi ludźmi
• Stworzenie materiału multimedialnego przedstawiającego, co działo się u nas przez cały miesiąc – upublicznienie relacji.

Jeśli ktoś ma pomysł, jak mógłby nawiązać na swoim przedmiocie do tematu pokoju w bardzo szerokim rozumieniu, zapraszamy do przeprowadzenia choć jednej takiej lekcji w czasie Dni Pokoju.

POKÓJ ZACZYNA SIĘ W NAS!!!