Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu, ul. Salezjańska 4, Kopiec 42-125 Kamyk,  adres e-mail: wizytator2@gmail.com

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem jumperas7@gmail.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu.

4. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:

a) podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane.
b) zgodny z przepisami prawa.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: wizytator2@gmail.com lub jumperas7@gmail.com

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.