Aktualności

Informacja o pozyskanym Grancie

Warsztatom Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem prowadzonym przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, powierzono grant w ramach projektu grantowego

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej realizującego na podstawie umowy z PFRON, zadania zleconego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy pomiędzy PFRON a Prowincją Zgromadzenia, pozwoliło na przekazanie grantobiorcy środków w wysokości 8316,00 zł.

Za powyższą kwotę zostały zakupione:

  • zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji pomieszczeń – 2275,50 zł;
  • dozowniki łokciowe – 979,08 zł;
  • płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni – 2 927,88 zł;
  • fartuchy ochronne – 580,00 zł;
  • rękawiczki jednorazowe – 1477,19 zł;
  • maseczki jednorazowe – 76,62 zł.

Zakupiony sprzęt i środki pozwolą w sposób należyty utrzymać reżim sanitarny w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne.

Leave A Comment

Twój komentarz
All comments are held for moderation.