O nas

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich

Podstawowe informacje

ponad 0

braci w 78 krajach

0

dzieł szkolnych

z 0

uczniami

Trzy wieki, które dzielą nas od narodzin św. Jana Chrzciciela de La Salle, były bardzo bogate. Dowodem na to jest ciągłość jej misji i świadectwo w różnych kontekstach jej duchowego dziedzictwa.

Dziś wielka rodzina De La Salle składa się z ponad 3000 braci, którzy wraz z 90 000 wychowawcami i licznymi współpracownikami świeckimi działają w ponad 1100 dziełach edukacyjnych, w 80 krajach z ponad milionem uczniów, w tym dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ludźmi.

Ośrodki edukacyjne Instytutu Lasalian obejmują wszystkie poziomy: edukację wczesnoszkolną i podstawową, szkołę średnią, ośrodki edukacji nieformalnej, ośrodki szkolenia zawodowego i instytuty uniwersyteckie.

Około połowa uczniów szkól i ośrodków lasaliańskich pochodzi ze środowisk  zagrożonych wykluczeniem społeczno-edukacyjnym w najbardziej niestabilnych krajach i/lub kontekstach na naszej planecie. Duch Misji w rzeczywistości zakłada oferowanie możliwości edukacyjnych tym, którzy w przeciwnym razie nie mieliby dostępu do edukacji i promowanie integracji najbardziej zmarginalizowanych grup społecznych, kobiet i dziewcząt oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami na całym świecie.

Poprzez swoje ośrodki edukacyjne Instytut La Salle zauważa potrzeby rzeczywistości, w której działa i odpowiada na nie zintegrowanymi i zrównoważonymi programami, aby jego szkoły stały się motorem rozwoju dla całej społeczności.

Aby było to możliwe, Instytut opiera się na Sekretariacie Solidarności i Rozwoju oraz międzynarodowej sieci organizacji non-profit Lasalian, które zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ realizują projekty solidarności, współpracy rozwojowej i wolontariatu, aby budować bardziej sprawiedliwy świat.

Działalność edukacyjna Misji Lasalian prowadzona jest w różnych sektorach społecznych. Instytut zawsze był zaangażowany w edukację na rzecz praw dziecka. W 1990 roku, Międzynarodowy Rok Literacki, UNESCO przyznało nagrodę NOMA instytucjom Lasalian. Istnieje współpraca z projektem między zgromadzeniowym „Solidarność z Sudanem Południowym” Unii Przełożonych Generalnych. Instytut jest także jednym z członków założycieli BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance).

 

Prezentacja polskiej prowincji - wersja Polska

Prezentacja polskiej prowincji - wersja Hiszpańska

Prezentacja polskiej prowincji - wersja Angielska