Apostolat

Celem tego Instytutu jest zapewnienie ludzkiej i chrześcijańskiej edukacji młodym, zwłaszcza ubogim, zgodnie z posługą, którą Kościół mu powierza. Święty Jan de La Salle odnowił szkołę, aby uczynić ją dostępną dla ubogich i dać ją wszystkim jako znak Królestwa i środek zbawienia.

Szkoła chrześcijańska, zawsze odnawiająca się, jest uprzywilejowanym instrumentem działania Braci. Instytut otwiera się także na inne formy nauczania i wychowania, dostosowane do potrzeb epoki i krajów.Bracia, jako „ambasadorzy i ministrowie Jezusa Chrystusa”, włączają się w misję Kościoła, poświęcając swoje życie Bogu, aby nieść Ewangelię w świat edukacji. W swym działaniu edukacyjnym starają się łączyć dążenie do postępu kulturowego z głoszeniem Słowa Bożego. Są przekonani, że edukacja respektująca człowieka otwarta jest na łaskę, która przygotowuje do przyjęcia wiary. Na mocy swej misji Bracia tworzą szkoły i współpracują w animacji wspólnot edukacyjnych inspirowanych projektem świętego Jana de La Salle. Lasaliańskie instytucje oraz ich pedagogia ukierunkowane są na młodych, dostosowane do epoki, w której oni żyją, zatroskane są o przygotowanie ich do zajęcia należnego im miejsca w społeczeństwie. Charakteryzują się wolą umieszczenia środków zbawienia w zasięgu młodych przez wartościową formację ludzką i przez wyraźne głoszenie Jezusa Chrystusa.

Kiedy Bracia zwracają się do dorosłych, inspirują się tą samą uwagą na osoby i konsekwentnie przystosowują swoje metody. Bracia uważają swój zawód za posługę. Uważni są na każdego, zwłaszcza na tych, którzy najwięcej tego potrzebują. W postawie braterskiego towarzyszenia stają się dyspozycyjni dla wszystkich i pomagają im w odkrywaniu, ocenie i przyswajaniu wartości ludzkich i ewangelicznych. Sprzyjają ich wzrastaniu jako osoby wezwane do uznawania siebie coraz bardziej za synów Bożych. Bracia uważają, że praca ewangelizacyjna i katecheza, dzięki której współpracują we wzroście wiary ochrzczonych i w budowaniu wspólnoty kościelnej, stanowi ich „główną funkcję”. To przekonanie kieruje ich formacją, a także wyborem zadań, do których będą przeznaczeni.

REGUŁA FSC